CASE STUDIES

Các dự án

X-MON

X-MON là gì?

X-MON là một công cụ giám sát dành cho thị trường Nhật Bản, dùng trong giám sát đám mây, server, hệ thống mạng.
XTRANS Việt Nam kết hợp với X-TRANS INC tại Nhật Bản để phát triển X-MON qua các công việc như: phát triển chức năng, kiểm thử và sửa lỗi cho sản phẩm.

Trang web sản phẩm X-MON tại đây (tiếng Nhật)

Hãy ứng tuyển tại đây

  • Ứng tuyển qua trang tuyển dụng tại đây

    ITviec
  • Ứng tuyển qua form tại đây